Vui lòng điền đầy đủ dãy số series của thiết bị bảo hành vào ô tương ứng

Chỉ áp dụng check bảo hành sản phẩm máy chạy mua hàng tại Amazfit Việt Nam (Không hỗ trợ check bảo hành đồng hồ thiết bị đeo).